Onderwijs

GlobalFacilities werkt sinds oprichting voor onderwijsorganisaties op het gebied van de huisvesting in de ruimste zin van het woord. We hebben zeer uiteenlopende opdrachten voor onderwijsinstellingen uit kunnen voeren welke al in een hele vroege fase van ideevorming kunnen aanvangen zoals bijvoorbeeld de haalbaarheid van de plannen te laten toetsen middels een haalbaarheidsstudie. Maar ook in de uitvoeringsfase kunnen we uw school helpen met de realisatie van een renovatie of nieuwbouwtraject en herinrichting.

Huisvestingsadvies en aanpassingen aan de werk en leeromgeving

Ook scholen hebben een behoorlijke verduurzamingsopgave voor de boeg welke met name bij PO en VO in samenwerking met de gemeente wordt opgepakt. Als u als schoolbestuur een ervaren adviseur in de arm wilt nemen kunt u bij ons terecht.

Afhankelijk van watvoor vraagstuk er binnen uw onderwijsinstelling speelt en in welke fase dit verkeerd kunnen we u bijstaan met onze huisvestings- en interieurexpertise.

We kunnen u helpen met het inhoud geven aan een functioneel of technisch programma van eisen, een plan van aanpak en een financiële raming van de huisvestingsveranderingen of interieuraanpassingen. Onze interieurarchitecten kunnen het programma van eisen vertalen naar een concept en een totaal interieurontwerp en plan.

De segmenten waarvoor we werkten zijn in het primair onderwijs, VO, SO, MBO, HBO en universitair onderwijs actief.

Andere projecten

Hogeschool Rotterdam

Projectmanagement voor de Hogeschool Rotterdam uitgevoerd; op interimbasis is de adviseur van GlobalFacilities ingezet als programmamanager en projectleider bij de afd. Vastgoed & Huisvesting.

Yulius VSO Drechtster College

GlobalFacilities werkt aan een interieurconcept en interieurontwerp voor Yulius waarin Biophlilic Design centraal staat.

OBS de Duizendpoot

Voor de nieuwbouw OBS de Duizendpoot te Oosterhout, de 1e basisschool zonder leslokalen maakte we een interieurconcept, een ontwerp en deden de gehele realisatie!

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.