GGD Zeeland

Vanwege de reorganisatie binnen GGD Zeeland sluit de huidige vorm van de huisvestingsportefeuille niet meer geheel aan bij de huidige organisatiestructuur en visie. GlobalFacilities voerde een onderzoekstudie uit, tevens gericht op de organisatie en de mensen, een haalbaarheidsstudie, en een locatieonderzoek. Er hebben interview sessies plaatsgevonden met de alle teams en het MT. Vervolgens is er een huisvestingsrapportage uitgewerkt met daarin opgenomen een onderbouwd advies en diverse scenario uitwerkingen. Richting de mogelijke realisatie is tevens een projectplan en een totaal ontwerp uitgewerkt, e.e.a. in nauwe afstemming met het bedrijfsbureau en de facilitaire dienst.

Huisvesting en vitaal werken & leven

GGD Zeeland werkt met ruim driehonderd collega’s dagelijks aan een maatschappelijke doel, gericht op het voorkómen van ziekte, niet op het behandelen daarvan.
Samenwerken aan de ambitie om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Dit doet men namens de dertien Zeeuwse gemeenten en natuurlijk samen met de partnerorganisaties.

Vitaal werkconcept

GlobalFacilities heeft tevens een vitaliteitsconcept uitgewerkt voor GGD Zeeland. De organisatie is sinds het jaar 2016 voortrekker van ‘De Vitale Revolutie’ en met een aantal koplopers wil men deze beweging omzetten in het creëren van vitale leef-, en werkomgevingen binnen de 3 O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers). Onze adviseurs hebben actief deelgenomen aan de sessies van de Vitale Revolutie en dit vertaald naar een vitaliteitsconcept welke binnen de fysieke omgeving / huisvesting ook daadwerkelijk te implementeren is.

Er is tevens een 3D ontwerp uitgewerkt om het hoofdkantoor van de GGD Zeeland te Goes als 1e pilot voor dit vitaliteitsconcept een proeftuin te laten zijn.

 

GGD Zeeland huisvestingsadvies locatieonderzoek
GGD Zeeland huisvesting
GGD Zeeland huisvestingsadvies locatieonderzoek 2
GGD zeeland huisvestingsadvies
GGD Zeeland huisvesting vitaliteit

Bekijk andere projecten

Theater de Bussel

De huisvesting van Theater de Bussel is zeer grondig gerenoveerd, vergroot, en verduurzaamt, wij participeerden in het ontwerp en het maken van het warme en kleurrijke interieur.

Nieuwe Veste

In de voorfase, voor de start van de renovatie van deze bibliotheek en kunstcentrum, hebben we het programma van eisen uitgewerkt, vervolgens het totale interieur ontworpen als totaal concept, en de totale uitvoering van de herinrichting uitgewerkt en gerealiseerd. Deze leuke opdracht was een combinatie van advisering, ontwerpen en het realiseren van de totale inrichting.

Yulius VSO Drechtster College

GlobalFacilities werkt aan een interieurconcept en interieurontwerp voor Yulius waarin Biophlilic Design centraal staat.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.